Gia công khung bệ và ống giảm thanh máy bơm thôi khí