Phao nước đài loan nhập khẩu taiwan

Dòng tải tối đa : 10 Amp
Điện áp tối đa : 250VAC 50/60Hz
Nhiệt độ :0-60 độ C
Tiếp điện A và B