Cung cấp bơm nước thải cho nhà máy AJINOMOTO Ứng dụng: Bơm nước thải Yêu cầu: Hút âm 3m, vật liệu đầu bơm INOX 316