Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hẹ bơm cấp nước tại SunView Ứng dụng: Bơm cấp nước Yêu cầu; Bảo trì & Bảo dưỡng định kỳ 2 lần/ năm