Dịch vụ lắp đặt và nghiệm thu bơm thủy lợi Daknong Ứng dụng: Bơm thủy lợi Yêu cầu: Lắp đặt và nghiệm thu