Lắp ráp, lắp đặt và nghiệm thu bơm hóa chất nhà máy thép OneOne - Long An Ứng dụng: Bơm hóa chất